Introduce

Hiểu thấu doanh nghiệp, nắm rõ khách hàng, Artio chính là cầu nối đưa thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng. Mỗi mảnh ghép trong mối quan hệ đó sẽ là một nét vẽ giúp chúng tôi phác họa nên bức chân dung thương hiệu chạm đến từng xúc cảm người tiêu dùng - để thương hiệu của bạn luôn là lựa chọn quen thuộc và nổi bật trong tâm trí khách hàng.


Artio mang đến những trải nghiệm tốt nhất về:


Nghiên cứu thị trường

Tư vấn chiến lược

Định hình concept

Đặt tên thương hiệu

Thiết kế nhận diện


Tiếp nhận yêu cầu

Phân tích yêu cầu kỳ vọng.

Khảo sát & nghiên cứu Doanh nghiệp, Thị trường, Người tiêu dùng.

Tư vấn và lên kế hoạch

Tư vấn dựa trên yêu cầu, mong muốn của doanh nghiệp cũng như nghiên cứu thị trường.

Lên kế hoạch triển khai khả thi, hiệu quả để đảm bảo các bên có thể phối hợp cùng theo sát tiến độ.

Đề xuất ý tưởng

Phác thảo các ý tưởng, hướng đi để đánh giá và triển khai.

Lên concept chủ đạo.

Thiết kế logo.

Thiết kế yếu tố nhận diện bổ trợ.

Triển khai

Thiết kế & định hướng quy cách sử dụng thương hiệu với đầy đủ thông tin cụ thể và chi tiết (màu sắc, phông chữ, bố cục, ứng dụng).

Hỗ trợ tư vấn sản xuất

In ấn, sản xuất Video/TVC và các sản phẩm đi kèm theo từng ngành hàng.


ENGLISH:

INTRODUCTION TO THE DESIGN PROCESS - IDEA CONSULTING AT ARTIO VIETNAM

BRANDING

 

Shaping brand: From idea has not formed to an individual
safe, rich in identity
Understanding the business and understanding customers, Artio is the bridge that brings the brand closer to consumers. Each piece of that relationship will be a drawing to help us draw a brand portrait that touches every consumer emotion - so that your brand is always a familiar and prominent choice in mind. customer.

 

Artio brings the best of:

 

Market research

Strategic consulting

Shape the concept

Name the brand

Identity design

 

PROCEDURE

 

Requirement accepted

Analyze expectation requirements.

Survey & Research of Enterprises, Markets, Consumers.

Advice and planning

Advice based on business requirements and expectations as well as market research.

Make a feasible and effective implementation plan to ensure the parties can work together closely on schedule.

Propose ideas

Outline ideas, directions for evaluation and implementation.

Top concept.

Logo design.

Designing additional identifier elements.

Deployment

Design & orientation of brand usage with full specific information and details (colors, fonts, layouts, applications).

Production consulting support

Printing, producing Video / TVC and products accompanying each category.