Nhận diện thương hiệu Pizza & | Artio Việt Nam

Nhận diện thương hiệu Pizza & | Artio Việt Nam

🔥🔥Thiết kế nhận diện thương hiệu và in ấn ấn phẩm truyền thông Pizza & 🔥🔥
———-
Clients: Pizza & - Tiền thân là Redcap Pizza & Chicken

Design: Artio Media


ARTIO MEDIA - Thiết kế Logo, Menu Chuyên Nghiệp - Branding Design
A: HH3B - Linh Dam Condo, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam
W: https://www.Artio.vn
Fb: https://www.facebook.com/Artio.vn
H: (+84) 844 12 1234
OurGroup: https://www.facebook.com/groups/Thietkelogovietnam/

← Bài trước Bài sau →

Bình luận