Nhận diện thương hiệu công ty tư vấn tài chính tài chính A4 | Artio Việt Nam

Nhận diện thương hiệu công ty tư vấn tài chính tài chính A4 | Artio Việt Nam

Thiết kế logo nhận diện thương hiệu cho công ty tư vấn tài chính. Biểu tượng đặc biệt là sự kết hợp của chữ cái A:

Accurate

Accessible

Affordable

for Analysts

và số 4 kết hợp với nhau.
ARTIO MEDIA - Thiết kế Logo, Menu Chuyên Nghiệp - Branding Design
A: HH3B - Linh Dam Condo, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam
W: https://www.Artio.vn
Fb: https://www.facebook.com/Artio.vn
H: (+84) 844 12 1234
OurGroup: https://www.facebook.com/groups/Thietkelogovietnam/

← Bài trước Bài sau →

Bình luận