Artio Media hợp tác thiết kế cho E - Coffee Trung Nguyên

Artio Media hợp tác thiết kế cho E - Coffee Trung Nguyên

⚡️𝐀𝐫𝐭𝐢𝐨 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐭𝐮̛̣ 𝐡𝐚̀𝐨 𝐥𝐚̀ đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐭𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐨 𝐄 𝐂𝐨𝐟𝐟𝐞𝐞 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 - 𝐦𝐨̂ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐂𝐚̀ 𝐩𝐡𝐞̂ 𝐬𝐨̂́ 𝟏 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐜𝐨́ 𝐛𝐞̂̀ 𝐝𝐚̀𝐲 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐬𝐮̛̉ 𝐡𝐨̛𝐧 𝟐𝟑 𝐧𝐚̆𝐦.
---------------------------------------------------
👉Trung Nguyên E-Coffee là hệ thống cửa hàng chuyên Cà Phê Năng Lượng – Cà Phê Đổi Đời, góp phần hình thành một hệ thống bán lẻ F&B về cà phê chuyên gia nhất, toàn diện nhất, vượt trội nhất, bao phủ khắp mọi nơi.

👉Với làn sóng cà phê thứ tư của thế giới đang hình thành, tập trung vào sự tương tác giữa kinh doanh cà phê và ý thức xã hội, thì những giá trị về lợi ích kinh tế lẫn xã hội mà Trung Nguyên E-Coffee cam kết đem đến cho cộng đồng đã khẳng định tính tiên phong của một thương hiệu số 1.

👏 Điều này không chỉ tạo nên sự bùng nổ của Trung Nguyên E-Coffee mà còn góp phần thúc đẩy sự tăng tốc mạnh mẽ và toàn diện của các thương hiệu sản phẩm cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

#ArtioMedia #Artio #ECoffee #Coffee #Brand #TrungNguyen #TrungNguyenLegend #Caphenangluong #Caphedoidoi #Design #Logo #Nhandienthuonghieu #Menu
------------------------------------------------
🏢 HH3B - Linh Dam Condo, Hoang Mai, Ha Noi, Viet Nam
🌐https://www.Artio.vn
 https://www.facebook.com/Artio.vn
☎️ (+84) 844 12 1234
📌OurGroup: https://www.facebook.com/groups/Thietkelogovietnam/

← Bài trước Bài sau →

Bình luận